| Startuj z nami | Dodaj do ulubionych | Księga gości | Forum dyskusyjne | Chat | Newsletter | Powiadom znajomego | Poczta | Facebook |
Polski English Deutsch
Wybrzeże Słowińskie Herb Słupska Słupskie Trolejbusy Słupskie Trolejbusy Słupskie Trolejbusy Słupskie Trolejbusy
- | - Szlak Słupskich Trolejbusów | Historia Trolejbusów | Schemat Komunikacji Trolejbusowej | Słupski Tabor Trolejbusowy | Publikacje - | -
- | - Galeria trolejbusów | Likwidatorzy trolejbusów | Historia MZK Słupsk | MZK Słupsk Dzisiaj | Historia Kapena Słupsk | Muzeum Autobusów - | -
- | - Serwisy o trolejbusach | Informacja turystyczna - | - Baza noclegowa - | - Rozkład jazdy autobusów | Plan miasta Słupska | Księgarnie - | -


Słupsk Słupskie Trolejbusy / Warunki Używania


Poniżej znajdują się warunki umowy prawnej zawartej między Użytkownikiem i Słupskie Trolejbusy. Korzystanie z dostępu do tego serwisu WWW, przeglądanie go i/lub używanie oznacza, że Użytkownik przeczytał i zrozumiał niniejsze warunki oraz że zgadza się ich przestrzegać jak również działać zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami, w tym z prawem i przepisami dotyczącymi kontroli eksportu i reeksportu. Brak zgody na niniejsze warunki uniemożliwia korzystanie z tego serwisu WWW.

W tym serwisie WWW mogą znajdować się uwagi dotyczące praw własności oraz informacje na temat praw autorskich. Należy przestrzegać warunków dotyczących tychże praw oraz stosować się do nich. Znajdujące się tu informacje mogą zawierać nieścisłości techniczne lub błędy typograficzne.

Informacje te mogą zostać zmienione lub zaktualizowane bez uprzedzenia. Słupskie Trolejbusy może także dokonywać ulepszeń i/lub zmian w opisanych tu produktach i/lub programach w dowolnym momencie, bez obowiązku informowania o tym Użytkownika.

Słupskie Trolejbusy nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za nieścisłości pojawiające się w informacjach dostarczanych przez Słupskie Trolejbusy, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko. Słupskie Trolejbusy nie gwarantuje, że zgłaszane problemy będą mogły być rozwiązane dzięki informacjom udostępnianych przez Słupskie Trolejbusy. Udostępnianie informacji nie oznacza, że Słupskie Trolejbusy udziela jakichkolwiek licencji na prawa autorskie, patenty lub inne prawa własności intelektualnej.

Słupskie Trolejbusy nie oczekuje od Użytkownika przekazywania za pośrednictwem serwisu WWW informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych. Wszelkie informacje i materiały wysłane do Słupskie Trolejbusy uznaje się za NIEPOUFNE. Wysłanie wszelkich informacji lub materiałów do Słupskie Trolejbusy jest równoznaczne z udzieleniem Słupskie Trolejbusy nieograniczonego, nieodwołalnego prawa do używania, powielania, prezentowania, modyfikowania, przesyłania i dystrybucji tych informacji lub materiałów. Słupskie Trolejbusy ma także prawo do nieograniczonego korzystania ze wszelkich pomysłów, koncepcji, (know-how) i technik, jakie zostaną przysłane do Słupskie Trolejbusy w jakimkolwiek celu. Jednocześnie Słupskie Trolejbusy nie będzie publikować nazwiska ani żadnych innych informacji o osobie, która przysłała informacje lub materiały, chyba że: (a) Słupskie Trolejbusy uzyska zgodę takiej osoby na opublikowanie jej nazwiska; lub (b) Słupskie Trolejbusy uprzednio powiadomi taką osobę, że nadesłane przez nią informacje lub materiały będą publikowane lub udostępniane w inny sposób wraz z podaniem nazwiska tejże osoby; albo (c) wymaga tego prawo.
Gry, tapety, aplikacje, polifonia i... wszystko na komórkę kliknij tutaj>>>


Web Informer Button